Επιστροφή στο blog
Γιατί δεν ασφαλίζονται οι προϋπάρχουσες ασθένειες;

Η ασφάλιση ασθενειών, εάν δεν συμφωνήθηκε κάτι διαφορετικό, περιλαμβάνει τις ασθένειες που προέρχονται από αιτίες, οι οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν, αλλά ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα
Τα νοικοκυριά πληρώνουν 8 δις. € για νοσοκομειακά έξοδα από την τσέπη τους και ασφάλιστρα για νοσοκομειακές καλύψεις μόνο 271 εκατ. €!

Τα νοικοκυριά κάνουν έξοδα για την κάλυψη των νοσοκομειακών δαπανών τους της τάξης των 8 δις €, ενώ πληρώνουν ασφάλιστρα για νοσοκομειακές καλύψεις μόνο 271,4 εκατ. €!!! Τα ασφάλιστρα υγείας αναλογούν μόνο στο 3,5-4% των συνολικών δαπανών υγείας!

Διαβάστε περισσότερα