Επιστροφή στο blog
Οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να περιορίσουν τον αντίκτυπο του πληθωρισμού υποστηρίζει ο Arne Holzhausen της Allianz!

Σε ένα νέο μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό και αργή οικονομική ανάπτυξη, οι ασφαλιστές μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο στην πρόληψη και μείωση των ζημιών.

Διαβάστε περισσότερα
Τα νοικοκυριά πληρώνουν 8 δις. € για νοσοκομειακά έξοδα από την τσέπη τους και ασφάλιστρα για νοσοκομειακές καλύψεις μόνο 271 εκατ. €!

Τα νοικοκυριά κάνουν έξοδα για την κάλυψη των νοσοκομειακών δαπανών τους της τάξης των 8 δις €, ενώ πληρώνουν ασφάλιστρα για νοσοκομειακές καλύψεις μόνο 271,4 εκατ. €!!! Τα ασφάλιστρα υγείας αναλογούν μόνο στο 3,5-4% των συνολικών δαπανών υγείας!

Διαβάστε περισσότερα