Επιστροφή στο blog
Συνταξιοδοτικά Προγράμματα: η διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, όπου τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων θα προσεγγίσουν ποσοστά χαμηλότερα του 50% έως το 2040, το έδαφος είναι πρόσφορο για σχεδιασμό και παροχή συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, αλλά και προώθηση προϊόντων τύπου Annuities.

Διαβάστε περισσότερα
Ηγέτες, ψάρια, λέπια, ουρές και διαμεσολαβητές ασφαλειών!

Ο άνθρωπος όπως και οι εταιρείες είναι σύνολο. Τα επί μέρους όργανα ασκούν ένα ρόλο, μια λειτουργία που υπηρετεί το όλον. Μόνο του το κεφάλι, η καρδιά, το μάτι, το χέρι, το πόδι κλπ δεν επιβιώνουν. Ισχύει και για τις εταιρείες!

Διαβάστε περισσότερα
Γιατί δεν ασφαλίζονται οι προϋπάρχουσες ασθένειες;

Η ασφάλιση ασθενειών, εάν δεν συμφωνήθηκε κάτι διαφορετικό, περιλαμβάνει τις ασθένειες που προέρχονται από αιτίες, οι οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν, αλλά ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα
Η αξία της σύστασης αλλά και οι δυσκολίες

Όσο σημαντικές όμως είναι οι συστάσεις, τόσο και ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στη συλλογή τους. Κι αυτό εδράζεται σε προβλήματα ή δυσκολίες που αφορούν είτε τον ίδιο, είτε τη στάση των πελατών του.

Διαβάστε περισσότερα