Ασφάλιση υγείας και ιατρικό ιστορικό

Οι ασφαλίσεις υγείας όλο και περισσότερο κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα όλο και περισσότεροι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που στο παρελθόν μπορεί να είχαν ενασχόληση μόνο με τον κλάδο αυτοκινήτου ή με κάποιους γενικούς κλάδους, ασχολούνται και με την ασφάλιση υγείας.

Από τον Βετεράνο

Όπως όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές γνωρίζουν, η ασφάλιση υγείας μπορεί να προσφέρει κάλυψη για πράγματα που θα συμβούν από την ώρα που κάποιος ασφαλίζεται και μετά. Δεν μπορεί να προσφέρει κάλυψη για παθήσεις που ήδη υπάρχουν, εκτός αν αυτές δηλωθούν με ακρίβεια και η εταιρεία αναλάβει την κάλυψή τους. Αυτό άλλωστε είναι και το κρίσιμο σημείο ώστε ένας πελάτης που έχει αποκτήσει ένα πρόγραμμα υγείας να μην βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με τη δυσάρεστη θέση να μην καλυφθεί από το πρόγραμμά του.

Το ιατρικό ιστορικό που συμπληρώνεται κατά την αίτηση ασφάλισης υγείας είναι πολύ σημαντικό, όπως όλοι γνωρίζουν, να συμπληρωθεί με ακρίβεια και φυσικά, ειλικρίνεια. Εκείνη τη στιγμή είναι η στιγμή που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πρέπει να αναπτύξει τις δεξιότητες αυτές που είναι αναγκαίες, ώστε και να βοηθήσει τον υποψήφιο πελάτη του να απαντήσει αναλυτικά και ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις και να μπορέσει να του εξηγήσει ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάποιος περιορισμός στην κάλυψή του, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος ειδικός όρος μη κάλυψης κάποιου περιστατικού που ήδη προϋπήρχε, δεν πρέπει αυτό να αποτελέσει λόγο για να μην ασφαλιστεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο διαμεσολαβητής να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες είναι να έχει και ο ίδιος ξεκαθαρίσει μέσα του ότι είναι προτιμότερο να χάσει μία πώληση απ' το να εκδοθεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς μια σωστά συμπληρωμένη αίτηση.

Εδώ είναι και το βάρος της ασφαλιστικής βιομηχανίας συνολικά και των ασφαλιστικών εταιρειών. Το βάρος του να δοθούν στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με συνεχή και αναλυτική εκπαίδευση, όχι μόνο οι κανόνες ανάληψης κινδύνου, αλλά και αυτοί για τη σωστή επεξήγηση στους υποψήφιους πελάτες.

Επίσης ευθύνη των ασφαλιστικών εταιρειών είναι να διαμορφώσουν μηχανισμούς ώστε να μπορούν να εντοπίζουν περιστατικά μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, συχνά επαναλαμβανόμενα από κάποιους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, με σκοπό να εστιάζουν ακόμη περισσότερο σε αυτούς και να επιτυγχάνουν τη βελτίωσή τους.

Μπορεί όντως να φαίνονται μικρά τα ποσοστά των περιπτώσεων όπου αποδεικνύεται ότι υπήρξε μη σωστή έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με λανθασμένο ιατρικό ιστορικό, όμως αυτά τα ποσοστά έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στην αξιοπιστία της βιομηχανίας, μιας και ο δυσαρεστημένος πελάτης που τελικά δεν καλύφθηκε διαδίδει με ένταση την αρνητική του εμπειρία στον περίγυρό του και μάλιστα με μεγάλη ευκολία.

Χρειάζεται προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους, μιας και όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται ακόμη δουλειά για να ανέβει το επίπεδο αξιοπιστίας της ασφαλιστικής βιομηχανίας στους πολίτες.


underwriter.gr