Allianz: Ποιες είναι οι κύριες αιτίες των απαιτήσεων αποζημίωσης από τις επιχειρήσεις;

Η πυρκαγιά και η έκρηξη, οι φυσικές καταστροφές και η ελαττωματική εργασία ή συντήρηση ήταν οι βασικές αιτίες απώλειας κατ' αξία των ασφαλιστικών απαιτήσεων, σύμφωνα με την έκθεση "Global Claims Review 2022" της Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

«Οι ασφαλιστικές αξιώσεις από εταιρείες έχουν γίνει πιο αυστηρές τα τελευταία πέντε χρόνια λόγω παραγόντων όπως οι υψηλότερες αξίες ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων, οι πιο περίπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού και η αυξανόμενη συγκέντρωση εκθέσεων σε κίνδυνο, όπως σε περιοχές επιρρεπείς σε φυσικές καταστροφές», υποστηρίζει ο Thomas Sepp, Chief Claims Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AGCS. «Το εγγύς μέλλον δεν φαίνεται λαμπρό. Οι εταιρείες και οι ασφαλιστικές τους έχουν δείξει ανθεκτικότητα ως προς την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλεί η πανδημίας, αλλά ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, η αύξηση του κόστους και της συχνότητας των απωλειών λόγω διακοπής επιχειρηματικών εργασιών και το διαρκές αυξημένο επίπεδο αξιώσεων στον κυβερνοχώρο δημιουργούν νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, οι δύο κορυφαίες αιτίες ζημιών, οι πυρκαγιές και οι φυσικοί κίνδυνοι, παραμένουν σημαντικοί παράγοντες απώλειας για τις εταιρείες. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, είναι ο αντίκτυπος του αυξανόμενου πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο, που θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στο κόστος των αποζημιώσεων».

Ο πληθωρισμός θέτει στο προσκήνιο την υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων

Τελικά, ο πληθωρισμός ασκεί πίεση στο κόστος των αποζημιώσεων από πολλές οπτικές γωνίες. Οι απαιτήσεις στους κλάδους περιουσίας και κατασκευών, ειδικότερα, εκτίθενται σε υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς οι ανακατασκευές και οι επισκευές συνδέονται με το κόστος των υλικών και της εργασίας, ενώ οι ελλείψεις και οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης διογκώνουν την αξία της διακοπής εργασιών (BI). Άλλοι κλάδοι ασφάλισης, όπως η ασφάλιση διευθυντών και στελεχών, η επαγγελματική ευθύνη και η γενική ευθύνη, υπόκεινται επίσης σε πληθωριστικές πιέσεις μέσω της αύξησης του κόστους της νομικής υπεράσπισης και των υψηλότερων διακανονισμών.

«Η αντικατάσταση κοστίζει περισσότερο και η αντικατάσταση είναι χρονοβόρα, και αυτό σημαίνει ότι τόσο οι υλικές ζημιές όσο και οι απώλειες από τη διακοπή εργασιών είναι πιθανό να είναι σημαντικά υψηλότερες», εξηγεί ο κ. Sepp. «Η ενημέρωση των ασφαλισμένων αξιών για όλα τα νέα συμβόλαια είναι επομένως ένα πιεστικό μέλημα για τους ασφαλιστές, τους μεσίτες και τους ασφαλισμένους. Εάν αυτό δεν συμβεί, οι πελάτες μας διατρέχουν τον κίνδυνο να μην αποζημιωθούν πλήρως σε περίπτωση απώλειας, ενώ οι ασφαλιστές διατρέχουν τον κίνδυνο να υποτιμήσουν τις εκθέσεις σε κίνδυνο. Η ασφαλιστική αγορά έχει ήδη δει έναν αριθμό αποζημιώσεων όπου υπήρξε σημαντικό χάσμα μεταξύ της δηλωμένης αξίας του ασφαλισμένου και της πραγματικής αξίας αντικατάστασης». Για παράδειγμα, σε μια αξίωση για μια εμπορική ιδιοκτησία που καταστράφηκε στις πυρκαγιές του Κολοράντο το 2021, η αξία ανοικοδόμησης ήταν σχεδόν διπλάσια από τη δηλωθείσα αξία, λόγω ενός συνδυασμού πληθωρισμού, αύξησης της ζήτησης και υπασφάλισης.

Ποιες είναι οι κύριες αιτίες των απαιτήσεων αποζημίωσης από τις επιχειρήσεις;

Σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση, η AGCS εντόπισε τις κύριες αιτίες ζημιών σε επιχειρήσεις, από περισσότερες από 530.000 αποζημιώσεις, σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, μεταξύ των ετών 2017 και 2021 (συνήθως ένας αριθμός ασφαλιστών παρέχει μια από κοινού κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες αξίες που διακυβεύονται στον εταιρικό τομέα). Αυτές οι αποζημιώσεις έχουν κατά προσέγγιση αξία 88,7 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες πλήρωναν -κατά μέσο όρο- πάνω από 48 εκατ. ευρώ την μέρα επί πέντε χρόνια για την κάλυψη ζημιών.

Η ανάλυση δείχνει ότι σχεδόν το 75% των οικονομικών ζημιών προέρχεται από τις 10 πρώτες αιτίες ζημιών, ενώ οι τρεις πρώτες αιτίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ (45%) της αξίας. Παρά τις βελτιώσεις στη διαχείριση κινδύνου και την πρόληψη πυρκαγιών, η πυρκαγιά/έκρηξη (εξαιρουμένων των δασικών πυρκαγιών) είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη αιτία ζημιών στις εμπορικές ασφαλίσεις, αντιπροσωπεύοντας το 21% της αξίας όλων των αποζημιώσεων. Οι πυρκαγιές οδήγησαν σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις αξίας άνω των 18 δισ. ευρώ σε διάστημα πέντε ετών, σύμφωνα με την ανάλυση. Ακόμη και η μέση αποζημίωση ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι φυσικές καταστροφές (15%) κατατάσσονται ως η δεύτερη κύρια αιτία ζημιών παγκοσμίως κατ' αξία των απαιτήσεων. Συλλογικά, οι πέντε κορυφαίες αιτίες (με βάση περισσότερες από 20.000 αξιώσεις σε όλο τον κόσμο) – τυφώνες/ανεμοστρόβιλοι (29%), καταιγίδες (19%), πλημμύρες (14%), παγετοί/πάγοι/χιόνια (9%) και σεισμοί/τσουνάμι (6%) αντιπροσωπεύουν το 77% της αξίας όλων των αποζημιώσεων από καταστροφές. Οι τυφώνες και οι ανεμοστρόβιλοι είναι η πιο ακριβή αιτία απώλειας, λόγω του γεγονότος ότι δύο από τις τελευταίες πέντε εποχές τυφώνων στον Ατλαντικό (2017 και 2021) κατατάσσονται πλέον μεταξύ των τριών πιο ενεργών και δαπανηρών που έχουν καταγραφεί, καθώς και η πρόσφατη περίοδος ανεμοστρόβιλων που έσπασε ρεκόρ. Οι ασφαλιστές βλέπουν επίσης νέα σενάρια. Κατά τη διάρκεια του 2021, το «Texas Big Freeze» στις ΗΠΑ και οι πλημμύρες στη Γερμανία ξεχώρισαν ως γεγονότα που ήταν και μεγάλα αλλά είχαν απροσδόκητες αξιώσεις. Για παράδειγμα, το «Texas Big Freeze» τον Φεβρουάριο προκάλεσε τεράστια προβλήματα στις υποδομές και στις κατασκευές, με αποτέλεσμα το αναγκαστικό κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος, οι οποίες ήρθαν αντιμέτωπες με απώλειες λόγω υλικών ζημιών και διακοπής εργασιών. Μόνο αυτό το γεγονός εκτιμάται ότι προκάλεσε οικονομικές απώλειες έως και 150 δισ. δολάρια.


Τα περιστατικά ελαττωματικών εργασιών/συντήρησης είναι η τρίτη κύρια αιτία ζημιών συνολικά (που αντιπροσωπεύουν το 9% κατ' αξία) και είναι επίσης η δεύτερη πιο συχνή αιτία ζημιών (που αντιπροσωπεύουν το 7% κατ' αριθμό και κατατάσσονται μετά τα κατεστραμμένα προϊόντα με 11%). Τα δαπανηρά περιστατικά μπορεί να περιλαμβάνουν κατάρρευση κτιρίου/κατασκευής ή καθίζηση από ελαττωματική εργασία, ελλαττωματική κατασκευή προϊόντων/εξαρτημάτων ή λανθασμένο σχεδιασμό.

Οι άλλες 10 κορυφαίες αιτίες απώλειας είναι: αεροπορικές συγκρούσεις (#4; 9%), οι βλάβες μηχανημάτων (#5; 5%), τα ελαττωματικά προϊόντα (#6; 5%), τα ναυτικά συμβάντα (#7; 3%) , τα κατεστραμμένα εμπορεύματα (#8; 3%), η αμέλεια/ελλιπής παροχή συμβουλών (#9; 2%) και οι ζημιές από νερό (#10; 2%).

Αυξάνονται οι απώλειες λόγω διακοπής των εργασιών (BI)

Η ανάλυση των αποζημιώσεων υπογραμμίζει επίσης την αυξανόμενη σημασία της διακοπής εργασιών ως συνέπεια ζημιών στην ασφάλιση περιουσίας και το γεγονός ότι οι απαιτήσεις λόγω διακοπής εργασιών έφθασαν σε νέο υψηλό το περασμένο έτος. Το κόστος που σχετίζεται με τον αντίκτυπο της διακοπής εργασιών μετά από μια απώλεια μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον τελικό λογαριασμό ενός συμβάντος. Η μέση απαίτηση ασφάλισης περιουσίας BI υπερβαίνει πλέον τα 3,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 3,1 εκατ. ευρώ πριν από πέντε χρόνια. Για μεγάλες αποζημιώσεις (>5 εκατ. ευρώ), η μέση αξίωση ασφάλισης περιουσίας που περιλαμβάνει ένα στοιχείο BI είναι υπερδιπλάσια από τη μέση αξίωση ζημίας περιουσίας.

Ο αριθμός των αξιώσεων λόγω διακοπής εργασιών έχει αυξηθεί από έτος σε έτος τα τελευταία πέντε χρόνια, γεγονός που αποτελεί παράδειγμα της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης και της πολυπλοκότητας των εταιρικών αλυσίδων εφοδιασμού. Μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία έχει δει πολλά γεγονότα διακοπής εργασιών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με τη συνολική αύξηση των αξιώσεων να επιδεινώνεται τα τελευταία δύο χρόνια από τη μεγάλη απώλεια στον τομέα της κατασκευής ημιαγωγών και το γεγονός «Texas Big Freeze». Οι αξιώσεις από αυτά τα δύο γεγονότα υπερτριπλασίασαν τον αριθμό των αξιώσεων λόγω διακοπής εργασιών τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Αν και δεν εμφανίζεται στις 10 κορυφαίες αιτίες απώλειας, ο αριθμός των αξιώσεων στον κυβερνοχώρο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης των απειλών όπως επιθέσεις ransomware, αλλά και αντανακλώντας την ανάπτυξη της κυβερνοασφάλισης (cyber insurance). Η AGCS έχει εμπλακεί σε περισσότερες από 1.000 αξιώσεις στον κυβερνοχώρο τόσο το 2020 όσο και το 2021, σε σύγκριση με λιγότερες από 100 το 2016. Ωστόσο, η συχνότητα των αξιώσεων έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, αν και σε υψηλά επίπεδα.

Ο Covid-19 και η κρίση στην Ουκρανία

Η έκθεση διερευνά επίσης τον ασφαλιστικό αντίκτυπο των πρόσφατων συγκεκριμένων γεγονότων αποζημίωσης, όπως η πανδημία και η κρίση στην Ουκρανία. Οι ασφαλισμένες ζημίες από τον Covid-19 ξεπερνούν τα 40 δισ. δολάρια σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, με το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεων να προέρχεται από ασφάλιση ακύρωσης εκδηλώσεων και αξιώσεις διακοπής εργασιών από εταιρείες που επηρεάστηκαν από τα lockdown. Η πανδημία είχε επίσης αρνητικές επιπτώσεις, όπως οι πιεσμένες αλυσίδες εφοδιασμού, ο αυξημένος πληθωρισμός και η χρηματοοικονομική αφερεγγυότητα.

Εν τω μεταξύ, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι πιθανό να οδηγήσει σε σημαντικές, αλλά διαχειρίσιμες, απώλειες στον παγκόσμιο ασφαλιστικό κλάδο. Η έκθεση των ασφαλιστικών στον κίνδυνο που απορρέει από τη σύγκρουση περιορίζεται στους αποκλεισμούς λόγω πολέμου, οι οποίοι συνήθως περιλαμβάνονται στα περισσότερα συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας/ατυχημάτων. Οι αναμενόμενες ασφαλισμένες απώλειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι συγκρίσιμες με μια μεσαίου μεγέθους φυσική καταστροφή, σύμφωνα με την AGCS, αλλά οι εξειδικευμένες αγορές όπως η αεροπορική ασφάλιση θα μπορούσαν να υποστούν τις επιπτώσεις δυσανάλογα.
 

Πηγή: allianz.com