Υποχρεωτικές & προαιρετικές ασφαλίσεις 10 επαγγελμάτων

Ποιες είναι οι υποχρεωτικές και ποιες οι προαιρετικές ασφαλίσεις για γιατρούς, δικηγόρους και στελέχη επιχειρήσεων

Η ιδιωτική ασφάλιση, μεταξύ άλλων, εξυπηρετεί την ανάγκη να μετακυλίουμε την οικονομική ζημιά ενός απρόβλεπτου γεγονότος από την τσέπη μας στα αποθεματικά των ασφαλιστικών εταιρειών.

του Νίκου Μωράκη (Αναδημοσίευση από την ειδική έκδοση Οδηγός Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την Καθημερινή της Κυριακής 13/11)

Μας παρέχει την ασφάλεια ότι στην περίπτωση μιας ασθένειας ή ενός ατυχήματος (προσωπικού, εργατικού κ.ά.) η ασφαλιστική εταιρεία και ο διαμεσολαβητής που έχουμε εμπιστευτεί θα αναλάβουν δράση, είτε αποζημιώνοντάς μας είτε λειτουργώντας προς το συμφέρον μας. Είναι μια δικλίδα ασφαλείας που λειτουργεί υπέρ όσων προλαμβάνουν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν στην επαγγελματική τους καριέρα ή στην προσωπική τους ζωή.
Κάθε επάγγελμα αντιμετωπίζει διαφορετικές δυσκολίες και βρίσκεται αντιμέτωπο με διαφορετικό μέγεθος ρίσκου. Ποιες είναι, όμως, οι ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στο κάθε επάγγελμα; Ποιες από αυτές είναι υποχρεωτικές και ποιες προαιρετικές και πώς μπορούν να βοηθήσουν έναν επαγγελματία να αυξήσει τις εργασίες του ή να επικεντρωθεί ακόμα περισσότερο στην ειδίκευσή του; Επιλέξαμε δέκα γνωστά επαγγέλματα και παρουσιάζουμε τις ασφαλιστικές καλύψεις που τους ταιριάζουν.

1. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

10-asfalisi-01jpg
Η βασική (προαιρετική) ασφαλιστική κάλυψη στο επάγγελμα του δικηγόρου αφορά την αστική ευθύνη που φέρει έναντι τρίτων ως συνέπεια αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, όπως επίσης και η νομική ευθύνη που φέρει έναντι τρίτων ως συνέπεια της καταστροφής ή απώλειας εγγράφων που βρίσκονται υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχό του. Πρόκειται για ασφαλιστική κάλυψη που στο εξωτερικό είναι υποχρεωτική εδώ και χρόνια ως καλή πρακτική ασκήσεως του επαγγέλματος (όπως στην Κύπρο, όπου από το 2009, για να είναι ένας δικηγόρος μέλος δικηγορικού συλλόγου, πρέπει να έχει και ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης). Πολλά δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα –ειδικά όσα αναλαμβάνουν υποθέσεις από το εξωτερικό– ζητούν από τους δικηγόρους να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι για την αστική τους ευθύνη προκειμένου να συνεργαστούν μαζί τους. Μία ακόμη προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη για το επάγγελμα των δικηγόρων είναι αυτή του ομαδικού συμβολαίου υγείας, που συνήθως προωθείται μέσω των δικηγορικών συλλόγων (π.χ. ομαδικό ασφαλιστήριο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), παρέχοντας καλύψεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, που μπορούν να συνδυαστούν και με το ατομικό τους συμβόλαιο. Τέλος, υπάρχει και η επιλογή των επενδυτικών/αποταμιευτικών προγραμμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών ως εργαλείο δημιουργίας κεφαλαίου, μακροπρόθεσμα, για να καλυφθούν ανάγκες όπως της αναπλήρωσης του ποσοστού σύνταξης ή η αποπληρωμή ενός δανείου.

2. ΓΙΑΤΡΟΙ

10-asfalisi-02jpg

Οι γιατροί –ανεξαρτήτως ειδικότητας– καλούνται καθημερινά να λάβουν αποφάσεις που αφορούν ιατρικές επεμβάσεις, φαρμακευτικές αγωγές, παρακολούθηση και διάγνωση ασθενών και, παρά τις καλύτερες προθέσεις και τις αδιαμφισβήτητες γνώσεις και την εμπειρία τους, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να οδηγήσουν σε ιατρικά λάθη ή εκτιμήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν προγράμματα αστικής ευθύνης ιατρών, τα οποία εξασφαλίζουν καλύψεις και νομική υποστήριξη για αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν ασθενείς τους. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν συνήθως ιατρικά λάθη από αμέλεια, που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες. Παρότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη δεν είναι υποχρεωτική στη χώρα μας (σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ), πολλά ιδιωτικά νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα ζητούν από τους γιατρούς με τους οποίους συνεργάζονται να ασφαλίζονται για αστική ευθύνη. Μία ακόμη ασφαλιστική κάλυψη που αφορά το επάγγελμα των γιατρών είναι αυτή της αστικής ευθύνης από ατύχημα που μπορεί να προκύψει στους επισκέπτες του ιδιωτικού τους ιατρείου. Επίσης, λόγω της διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τους ψηφιακούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών τους, οι γιατροί πρέπει να διατηρούν συστήματα ασφαλείας, ακόμα και συμβόλαια cyber insurance, προκειμένου να είναι προστατευμένοι από διαδικτυακές επιθέσεις. Τέλος, όπως στην περίπτωση των δικηγόρων, έτσι και οι γιατροί μπορούν να διατηρούν ένα ή περισσότερα επενδυτικά/αποταμιευτικά προγράμματα, με σκοπό να τα αξιοποιήσουν στη λήξη τους όπως αυτοί το επιθυμούν.

3. ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10-asfalisi-03jpg

Οι διευθυντές και τα στελέχη επιχειρήσεων, ειδικά των υψηλόβαθμων θέσεων σε μικρές ή μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές και μη, έχουν απεριόριστες και πολύπλευρες ευθύνες απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: τους μετόχους της εταιρείας, τους συνεργάτες τους, τις ρυθμιστικές αρχές, τον καταναλωτή και φυσικά την κοινωνία. Παίρνουν καθημερινά επαγγελματικά ρίσκα καλούμενοι να λάβουν νευραλγικές για την εταιρεία αποφάσεις, να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες δυσκολίες από εξωγενείς παράγοντες και καταστάσεις –όπως αυτές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια–, να φροντίσουν για τη συμμόρφωση της εταιρείας σε νέους ενδεχομένως νόμους και να λάβουν σωστές επενδυτικές αποφάσεις. Για τους παραπάνω λόγους, οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν την Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών D&O (Directors & Officers Liability), η οποία παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας στα στελέχη προστατεύοντας την προσωπική τους περιουσία από απαιτήσεις τρίτων. Συνήθως αυτά τα προγράμματα καλύπτουν νομικά έξοδα και έξοδα υπεράσπισης, αποζημιώσεις σε τρίτους –αν προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις ή διακανονισμούς–, έξοδα προετοιμασίας και παράστασης των στελεχών σε έρευνα, κάλυψη ευθυνών που απορρέουν από εργατικές πρακτικές και πλήθος συμπληρωματικών καλύψεων και επεκτάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του ασφαλισμένου. Επίσης, εξίσου χρήσιμη ασφαλιστική κάλυψη, με δεδομένο ότι τα στελέχη επιχειρήσεων μετακινούνται συχνά για επαγγελματικά ταξίδια είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό, είναι η ταξιδιωτική ασφάλιση, η οποία καλύπτει από απώλεια συσκευών και έκτακτη αλλαγή πτήσης μέχρι και αεροπειρατεία και εσφαλμένη σύλληψη ή παράνομη κράτηση από οποιαδήποτε ξένη Αρχή. Τέλος, όπως και στις περιπτώσεις των δικηγόρων ή και των γιατρών, η συμμετοχή σε ένα ομαδικό συμβόλαιο υγείας είναι πάντα μια καλή επιλογή, το ίδιο και η διατήρηση ενός επενδυτικού/αποταμιευτικού ασφαλιστικού προγράμματος.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

10-asfalisi-04jpg

Όλοι οι επαγγελματίες μηχανικοί και αρχιτέκτονες που προσφέρουν υπηρεσίες μελέτης ή/και επίβλεψης, κατασκευών/οικοδομών μπορεί από λάθος ή παράλειψή τους να συντελέσουν στην πρόκληση υλικών ζημιών, σωματικών βλαβών, χρηματικής απώλειας, ηθικής βλάβης, ακόμα και θανάτου. Αυτή η ευθύνη μπορεί να καλυφθεί από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Επαγγελματία, το οποίο αποζημιώνει τις όποιες αξιώσεις δημιουργηθούν. Επίσης, τα συγκεκριμένα συμβόλαια καλύπτουν έξοδα υπεράσπισης, ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας, όπως και νομικές – δικαστικές δαπάνες, εφόσον η υπόθεση διευθετηθεί εξωδικαστικά ή δικαστικά. Τα συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης μηχανικών/αρχιτεκτόνων μπορούν επίσης να προστατέψουν έναν επαγγελματία ακόμη και από αναίτια ή κακόβουλη αγωγή αποζημίωσης για βλάβη που απορρέει από αστική ευθύνη του. Πρόκειται για μια επίπονη διαδικασία που η διευθέτησή της μπορεί να κάμψει οικονομικά τον επαγγελματία –πόσω δε μάλλον στην περίπτωση αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει– αν δεν έχει την προστασία ενός ασφαλιστικού συμβολαίου. Η νομική προστασία είναι επίσης ένα δυνατό εργαλείο στη φαρέτρα ενός επαγγελματία μηχανικού ή αρχιτέκτονα, καθώς με αυτήν μπορεί να διεκδικήσει δεδουλευμένα ή πνευματικά δικαιώματα ή να έχει την υποστήριξη (συμβουλευτική/οικονομική) από μια ομάδα έμπειρων δικηγόρων. Τέλος, όπως όλοι οι επαγγελματίες, και η συγκεκριμένη ειδικότητα μπορεί να δημιουργήσει ένα επενδυτικό/αποταμιευτικό πρόγραμμα με μακροπρόθεσμη διάρκεια ή ο κάθε ενδιαφερόμενος να προσθέσει στην ασφάλιση υγείας του επίδομα ασθένειας ή ατυχήματος, έτσι ώστε να λαμβάνει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την κάθε μέρα που δεν μπορεί να εργαστεί

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ/ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ

10-asfalisi-05jpg

Οι επιχειρηματίες που διατηρούν είτε μια βιοτεχνία είτε μια βιομηχανία είναι καθημερινά εκτεθειμένοι σε μια σειρά από οικονομικούς και μη κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των εργασιών τους ή ακόμα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους. Ένας βιομήχανος ή βιοτέχνης, πέρα από την αστική ευθύνη εργοδότη που φέρει σε περίπτωση που ένας υπάλληλός του υποστεί εργατικό ατύχημα, πρέπει να έχει κατά νου και την αστική ευθύνη προϊόντων σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που μπορεί άθελά του να προκαλέσει σωματική βλάβη, υλικές ζημιές ή και θάνατο σε καταναλωτή. Πέρα από τις αστικές ευθύνες, ένας επιχειρηματίας πρέπει να προβλέψει το ενδεχόμενο διακοπής των εργασιών του ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών, αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη των εγκαταστάσεών του και των εμπορευμάτων της βιομηχανίας/ βιοτεχνίας του από πυρκαγιά, διάρρηξη σωληνώσεων ή κλοπή. Πέραν των παραπάνω προαιρετικών μεν, σημαντικών δε καλύψεων, η ασφάλιση πιστώσεων είναι ένα εργαλείο που βοηθά να προστατέψει ο κάθε επιχειρηματίας την επιχείρησή του από κινδύνους που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές του (όπως η αφερεγγυότητα των πελατών του), ενώ η ασφάλιση εγγυήσεων του δίνει τη δυνατότητα να προβεί στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης. Επίσης, για τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με τη μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτική ασφάλιση για τη δραστηριότητά τους. Τέλος, η δημιουργία ομαδικού συμβολαίου υγείας ή ακόμα και η δημιουργία (υπό προϋποθέσεις) Επαγγελματικού Ταμείου από την εταιρεία είναι προαιρετικές ενέργειες, που όμως ενισχύουν το εργασιακό περιβάλλον στις εταιρείες.

6. ΑΓΡΟΤΕΣ

10-asfalisi-06jpg

Τα προγράμματα ασφάλισης αγροτικών κινδύνων μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, εξασφαλίζοντας σύνθετη ασφαλιστική προστασία για υποδομές, γεωργικά μηχανήματα, αγροτικά οχήματα, μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, μεταφοράς αγροτικών προϊόντων και αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Μερικές από τις βασικές καλύψεις που παρέχουν μεταξύ άλλων οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι η ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου, η ασφάλιση φυτικών παραγωγών και η ασφάλιση καλλιεργειών σε θερμοκήπια για μια σειρά από κινδύνους, όπως οι φυσικές καταστροφές, συμπληρώνοντας την ασφάλιση που παρέχει το κράτος μέσω του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες μπορούν επίσης μέσω των συνεταιρισμών τους να δημιουργήσουν ομαδικά συμβόλαια υγείας ή ακόμα και επαγγελματικά ταμεία στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, έτσι ώστε να έχουν μια δεύτερη εναλλακτική πηγή εισοδήματος την ώρα της συνταξιοδότησης. Η μόνη υποχρεωτική ασφάλιση που έχουν οι αγρότες είναι αυτή των αγροτικών τους μηχανημάτων και οχημάτων, που πρέπει να είναι ασφαλισμένα για την αστική ευθύνη που φέρουν

7. ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ (AIRBNB, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Κ.ΛΠ.)

10-asfalisi-07jpg

Ο τουριστικός κλάδος υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αποτελώντας μία από τις πιο βαριές βιομηχανίες της χώρας μας. Είτε πρόκειται για ολιγοήμερες διακοπές σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια είτε για βραχυπρόθεσμη (Airbnb) ή μακροπρόθεσμη διαμονή σε διαμερίσματα και σπίτια, οι (προαιρετικές) ασφαλιστικές ανάγκες παραμένουν οι ίδιες και αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επιχειρηματίες του κλάδου και ιδιοκτήτες των ακινήτων. Μία από τις πιο σημαντικές καλύψεις που πολλές φορές απαιτούν οι tour operators προκειμένου να συνεργαστούν με έναν ξενοδόχο ή ιδιοκτήτη καταλυμάτων είναι η αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Ασφαλιστικά προγράμματα δηλαδή που καλύπτουν την ευθύνη για ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια διαμονής των τουριστών στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ενός επιχειρηματία, ως αποτέλεσμα αμέλειας ή παράλειψης του ίδιου ή του προσωπικού. Οι καλύψεις αυτές ποικίλλουν, από τροφική δηλητηρίαση μέχρι και κλοπές ή ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα πελατών εντός του πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Πέραν της συγκεκριμένης, πολλά καταλύματα επιλέγουν και την κάλυψη περιουσίας, η οποία καλύπτει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και τυχόν εμπορεύματα από κινδύνους

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ

10-asfalisi-08jpg

Οι επαγγελματίες οδηγοί είναι από τα λίγα επαγγέλματα που έχουν υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση αστικής ευθύνης του οχήματός τους, για να μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους και να μετακινούνται στους δρόμους. Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη υποχρεωτική κάλυψη, μπορούν προαιρετικά να ασφαλιστούν και για:

  • προσωπικό ατύχημα (το οποίο καλύπτει σωματικές βλάβες λόγω τροχαίου)
  • φροντίδα ατυχήματος (διεκπεραίωση διαδικασίας καταγραφής ατυχήματος)
  • οδική βοήθεια (ρυμούλκηση/μεταφορά του οχήματος που έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος)
  • ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (ως εναλλακτική του επικουρικού κεφαλαίου)
  • νομική προστασία (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση υποθέσεων που αφορούν εμπλοκή του οχήματος σε τροχαίο)
  • θραύση κρυστάλλων (καλύπτονται οι ζημιές στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου)
  • πυρκαγιά (ζημιές από φωτιά ή και έκρηξη)
  • καιρικά φαινόμενα (ζημιές από φυσικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί κ.λπ.)
  • τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες
  • ίδιες ζημιές (η λεγόμενη μεικτή ασφάλιση).

Πέρα από όλα τα παραπάνω, ένας επαγγελματίας οδηγός μπορεί να έχει και ένα ιδιωτικό συμβόλαιο υγείας (ατομικό, ομαδικό ή και τα δύο), όπως επίσης ένα επενδυτικό/ αποταμιευτικό πρόγραμμα, για να φτάσει το επιθυμητό ποσοστό αναπλήρωσης την ώρα της συνταξιοδότησης, για να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να έχει ένα κεφάλαιο για τις σπουδές των παιδιών του.

9. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ E-SHOP

10-asfalisi-09jpg

Όσοι διατηρούν εμπορικά καταστήματα ή e-shops και εντάσσονται στον ευρύτερο τομέα του λιανικού και χονδρικού εμπορίου μπορούν να προστατέψουν τις επιχειρήσεις τους είτε ασφαλίζοντας μεμονωμένα την ανάγκη που έχουν εντοπίσει ότι έχουν (π.χ. ασφάλιση εμπορεύματος) είτε δημιουργώντας ένα πακέτο καλύψεων. Αυτές οι καλύψεις αφορούν ζημιές από φυσικές καταστροφές, βραχυκύκλωμα, διάρρηξη σωληνώσεων, θραύση κρυστάλλων, διακοπή εργασιών (ως αποτέλεσμα πυρκαγιάς ή έκρηξης) στην επιχείρησή τους, όπως επίσης κλοπή με διάρρηξη αλλά και ληστεία ταμείου (η κάθε ασφαλιστική εταιρεία ορίζει και διαφορετικό ασφαλισμένο κεφάλαιο). Μία ακόμη χρήσιμη ασφαλιστική κάλυψη είναι η αστική ευθύνη καταστήματος από απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από πελάτη ή συγγενείς του, ο οποίος υπέστη σωματική βλάβη, υλική ζημιά ή θάνατο, ως αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε εντός του καταστήματος. Παράλληλα, για όσους επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στις online πωλήσεις μέσω e-shop, η ασφάλιση cyber insurance μπορεί να τους βοηθήσει στην αντιμετώπιση περιστατικού χάκινγκ και στην αποκατάσταση της βάσης δεδομένων, αποζημιώνοντας όποιες απαιτήσεις προκύψουν. Τέλος, είτε μιλάμε για εμπορικά καταστήματα είτε για e-shops, η νομική προστασία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο νομικής υποστήριξης, πληρώνοντας παράλληλα όλα τα δικαστικά έξοδα. Και σε αυτή την περίπτωση επαγγελματία, η ασφάλιση πιστώσεων είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην προστασία τον κάθε επιχειρηματία από κινδύνους που αφορούν τις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές του.

10. ΝΑΥΤΙΚΟΙ/ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

10-asfalisi-10jpg
Οι ναυτασφαλίσεις χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, που αφορούν το σκάφος και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (hull & machinery), τις καλύψεις υποχρεώσεων έναντι τρίτων προσώπων (P&I clubs) και τις καλύψεις από απώλειες φορτίων. Πέρα από αυτές τις βασικές –υποχρεωτικές– ασφαλιστικές καλύψεις όμως, οι ναυτιλιακές εταιρείες φροντίζουν να παρέχουν στους ναυτικούς τους προγράμματα τα οποία τους καλύπτουν ανάγκες νοσηλείας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας του ναυτικού εν ώρα εργασίας ή διαγνωστικές εξετάσεις. Επίσης κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες, όπως ο Όμιλος Επιχειρήσεων Τσάκου, έχουν ιδρύσει Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, μέσα από το οποίο όλοι οι εργαζόμενοι στον όμιλο μπορούν να συμμετέχουν, με σκοπό την ενίσχυση του ποσοστού αναπλήρωσης της σύνταξής τους ή για να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

http://insurancedaily.gr