Το επόμενο βήμα της Allianz στην εκπαίδευση

της Ελενας Ερμείδου

Η γνώση των χρηματοοικονομικών βοηθά στις ορθές αποφάσεις.

Η εκμάθηση των βασικών στοιχείων σχετικά με την κατανάλωση, τον προϋπολογισμό, την αποταμίευση, την επένδυση και τον κίνδυνο ενισχύει την στάση των ατόμων ως προς τα οικονομικά και την σωστή κατεύθυνση των αποφάσεων. Το να είσαι οικονομικά εγγράμματος είναι ανάγκη, όχι πολυτέλεια, αναφέρει η Allianz.

Η εκπαίδευση στα χρηματοοικονομικά είναι μια συνεχής διαδικασία, ξεκινά από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Η δημιουργία μίας ‘βιβλιοθήκης’ χρηματοοικονομικής παιδείας στις νεότερες γενιές βοηθά στο να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους καλύτερα και  όταν πρέπει και να κάνουν συνειδητές επιλογές χωρίς να υποπέσουν σε λάθη που μερικές φορές απαιτείται χρόνος για να διορθωθούν.

Στο πλαίσιο αυτό η Allianz παρουσίασε ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό υλικό το: «Allianz Finance Workout». Αποτελεί σειρά εκπαίδευσης σχετικά με τις βασικές αρχές της κατανάλωσης, του προϋπολογισμού, της αποταμίευσης, της επένδυσης, του κινδύνου, της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης.

Επιπλέον, στο «Financial Literacy Hub», παρουσιάζεται έρευνα σχετικά με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό σχετικά με τους κινδύνους, με συνδέσμους σε παλαιότερες και σημερινές εργασίες.

Τα διαδραστικά εργαλεία περιλαμβάνουν τεστ αξιολόγησης του επιπέδου των χρηματοοικονομικών γνώσεων και εύχρηστες μηχανές που βοηθούν στις καθημερινές οικονομικές αποφάσεις.


insuranceworld.gr