Τι θα συμβεί αν κλείσει η ασφαλιστική εταιρία – Μένουν ξεκρέμαστοι οι ασφαλισμένοι;

Εάν μια ασφαλιστική εταιρία βάλει «λουκέτο» μένουν ακάλυπτοι οι πελάτες που έχουν συμβόλαια υγείας; Διαβάστε τι ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία που δρα ως ασπίδα προστασίας για τον μεγαλύτερο φόβο των ασφαλισμένων.

Τον φόβο μίας νέας Ασπίδας, το «λουκέτο» της οποίας άφησε… ξεκρέμαστους χιλιάδες ασφαλισμένους, έχουν σήμερα πολλοί από αυτούς που ενδιαφέρονται να αγοράσουν μία ιδιωτική ασφάλιση. Όπως, ωστόσο, σπεύδουν να τονίσουν πηγές της ασφαλιστικής αγοράς, από 1.1.2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή το Solvency II, μία ευρωπαϊκή νομοθεσία που θέτει αυστηρούς κανόνες στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, το Solvency II επιβάλλει από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις:

  • υψηλά κεφάλαια, ανάλογα των κινδύνων που αναλαμβάνουν
  • σωστή εταιρική διακυβέρνηση και
  • περισσότερη διαφάνεια.

Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η αγορά είναι υπερκαλυμμένη κεφαλαιακά. «Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ΤτΕ), αναφορικά με την φερεγγυότητα και τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς, στις 30.9.2019 η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ. Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 700 εκατ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Από άποψη ποιότητας, τα επιλέξιμα κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς σε ποσοστό 96% ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1), ενώ όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης σε επίπεδα σημαντικώς υψηλότερα του 100%».

Τις ανησυχίες των ασφαλισμένων για το συγκεκριμένα ζήτημα φρόντισε να καθησυχάσει και η Ένωση, υπογραμμίζοντας σε πρόσφατη καμπάνια πως για κάθε ένα ευρώ σε πωλήσεις ο ασφαλιστικός κλάδος διαθέτει περίπου ένα ευρώ σε κεφάλαια, ώστε να είναι πάντα σε θέση να αποζημιώνει τους ασφαλισμένους.

«Το συντηρητικό καθεστώς του Solvency II προσέφερε στις επιχειρήσεις μας κεφαλαιακή θωράκιση, καθώς και επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρά την μεγάλη μεταβλητότητα και αναταραχή στις κεφαλαιαγορές και ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Θωράκιση, η οποία επηρέασε τους ισολογισμούς των εταιριών μας, ενώ η μεταβλητότητα δημιούργησε θέματα σε επίπεδο και αξίας των στοιχείων ενεργητικού, αλλά και παρούσης αξίας των υποχρεώσεών μας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον σταθεροποιητικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία ότι διατηρήσαμε, παρά την τεράστια ύφεση και την μεταβλητότητα των αγορών, τους δείκτες φερεγγυότητας σε πολύ υψηλά επίπεδα», υπογράμμισε από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, για να καταλήξει: «Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι το Solvency II είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Το αυστηρότερο στον ανεπτυγμένο κόσμο. Ενδεχόμενη μεγαλύτερη αυστηροποίησή του, κατά την αναθεώρηση που αυτή τη στιγμή συζητείται, θα είναι επαχθής για την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά».

ygeiamou.gr