Σε ισχύ το “Δικαίωμα στη Λήθη” για καρκινοπαθείς που επιζητούν ιδιωτική ασφάλιση

Η ΕΑΕΕ έλαβε έγκριση από υπουργεία και φορείς για την θέσπιση και υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας που εξασφαλίζει το “δικαίωμα στη λήθη” των επιζώντων από καρκίνο, καταργούνται οι διακρίσεις από τράπεζες και ασφαλιστικές.

Έτοιμος είναι ο κώδικας δεοντολογίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που σκοπό έχει οι ασφαλιστικές να μην λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό καρκίνου των ασφαλισμένων τους, ως παράγοντα τιμολόγησης στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δάνεια, σύμφωνα με πληροφορίες του underwriter.gr. Ο κώδικας δεοντολογίας είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε να ικανοποιεί το θεμιτό ενδιαφέρον των επιζώντων από καρκίνο να έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ζωής τους. Ο κώδικας έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις και είναι πλέον θέμα συντονισμού υπουργείων για να τεθεί σε λειτουργία.

Της Έλενας Ερμείδου

Το δικαίωμα στη λήθη αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και αναγνωρίζεται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Κύπρος. Στις χώρες αυτές, για τη λήψη δανείων μέχρι ενός ποσού και για τη σύναψη συμβολαίων ασφαλειών ζωής για την εξασφάλιση των δανείων αυτών, απαγορεύεται κατά το underwriting η συνεκτίμηση του ιστορικού καρκίνου, εφόσον έχει παρέλθει συγκεκριμένος αριθμός ετών από την επιτυχή ολοκλήρωση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου της νόσου (5 ή 10 έτη κατά περίπτωση), κατά τη διάρκεια των οποίων δεν υπήρξε κάποια υποτροπή ή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Στην κατεύθυνση των χωρών αυτών θα ακολουθήσει τώρα και η Ελλάδα, σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών.

Κωστής Χατζηδάκης: Ο κώδικας θα καταργεί τις διακρίσεις από τράπεζες και ασφαλιστικές

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης στο 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου τόνισε ότι η διαμόρφωση ενός Κώδικα Δεοντολογίας θα καταργεί τις διακρίσεις από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους πρώην καρκινοπαθείς και θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβασή τους σε δάνεια και ασφάλειες ζωής.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «θα είναι κείμενο αυτοδέσμευσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι η ασφαλιστική επιχείρηση δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιστορικό καρκίνου ενός προς ασφάλιση προσώπου ως παράγοντα συνεκτίμησης κινδύνου. Μετά, βεβαίως, την παρέλευση προκαθορισμένου χρόνου από την πλήρη ίασή του από καρκίνο. Στον πυρήνα του πρόκειται για το δικαίωμα να μη διαφοροποιείται ένας πρώην καρκινοπαθής από κάθε άλλο πρόσωπο με ανάλογο προφίλ κινδύνου χωρίς, όμως, τον παράγοντα του καρκίνου».

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη 20 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μετά από διάγνωση καρκίνου. Οι σημαντικές εξελίξεις στην περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο την τελευταία δεκαετία έχουν συμβάλει στην αύξηση της επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών κατά 50% σε σχέση με το 2010. «Παρόλα αυτά», ανέφερε ο υπουργός, «οι επιβιώσαντες ακόμη και αν έχουν παρέλθει δεκαετίες από την περίοδο που νόσησαν από καρκίνο, αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως είναι η λήψη δανείων ή η ασφάλεια ζωής, σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν εμπειρία καρκίνου. Το θέμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα για όσους έχουν νοσήσει σε νεαρή ή παιδική ηλικία».


underwriter.gr