«Μέλι» για τις επιδόσεις Allianz, AXA και Zurich Re στάζει ο οίκος Fitch

Οι ασφαλιστικές είχαν μια δύσκολη χρονιά πέρυσι εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του πληθωρισμού και κατ' επέκταση των τραπεζικών επιτοκίων. Ωστόσο οι τρεις κορυφαίοι ασφαλιστικοί όμιλοι της Ευρώπης κατάφεραν να προστατεύσουν τα κέρδη και τα κεφάλαιά τους σύμφωνα με νέα έκθεση της Fitch Ratings.

Η ισχυρή τιμολογιακή πολιτική, ειδικά στις εμπορικές ασφαλίσεις προστάτευσε τα κέρδη των τριών ασφαλιστικών. Καταλαμβάνουν άλλωστε ηγετικά μερίδια αγοράς στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές ενώ επιδεικνύουν και αυστηρή διαχείριση κινδύνου στον κλάδο διαχείρισης περιουσίας.

Ο πληθωρισμός είχε επιπτώσεις στις ατομικές κυρίως ασφαλίσεις (στο underwriting), όπου η αύξηση των τιμών ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί και λόγω ανταγωνισμού και λόγω χαμηλού κοινωνικού εισοδήματος.

Η έκθεση του οίκου αξιολόγησης με τίτλο «Σύγκριση Allianz, AXA και Zurich» σημείωσε ότι οι πωλήσεις στις ασφάλειες ζωής μειώθηκαν λόγω και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τις τράπεζες και των χαμηλότερων ποσοστών αποταμίευσης των ιδιωτικών νοικοκυριών.

Ο πληθωρισμός επηρέασε αρνητικά και τον κλάδο αυτοκινήτου των τριών ασφαλιστικών ομίλων, από τη στιγμή που οι τιμές των ανταλλακτικών αυξήθηκαν όπως και η συχνότητα των απαιτήσεων μετά τη λήξη της πανδημίας.

Οι φυσικές καταστροφές δεν επηρέασαν τόσο τα χαρτοφυλάκια των τριών ομίλων, παρά τη γενικότερη τάση αύξησης των απαιτήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο Fitch αναμένει οι τρεις ασφαλιστικοί όμιλοι να διατηρήσουν φέτος την κερδοφορία και την κεφαλαιακή τους επάρκεια σε παρόμοια επίπεδα με το 2022.

«Πρόκειται για πολύ ισχυρά εταιρικά προφίλ με κυρίαρχα μερίδια αγοράς και υψηλά οφέλη διαφοροποίησης. Με τη συντηρητική διαχείριση των αποθεματικών και την ενδελεχή διαχείριση κινδύνου, θα αντισταθμιστούν οι δυσκολίες που αναμένεται να φέρει το μακροοικονομικό περιβάλλον" αναφέρει η έκθεση.


underwriter.gr