Η Αναγέννηση της Ασφάλισης

Το 5G "αλλάζει το παιχνίδι" για την ασφαλιστική βιομηχανία

Η νέα γενιά συνδεσιμότητας 5G, αποτελεί σημαντική εξέλιξη, που επαναπροσδιορίζει τις βασικές αρχές στο σύνολο των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια και της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Η έλευση δεδομένων μεγαλύτερης ακρίβειας σε πραγματικό χρόνο, σημαίνει για τη βιομηχανία ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός, για τη διασφάλιση του απρόβλεπτου με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία και ακρίβεια.

Γράφει: Γεωργία Μυλωνάκη

Αναλογιζόμενοι πως το δίκτυο 4G ήταν καταλύτης για την ψηφιακή εξέλιξη του σύγχρονου κόσμου πριν από δέκα χρόνια – δημιουργώντας το Internet Of Things (IoT), συνδέοντας ανθρώπους, μηχανές και συσκευές σε μια συλλογική ψηφιακή συνείδηση - είναι συναρπαστικό να φανταστούμε τι θα γίνει τώρα με τα δίκτυα 5G, τη νέα γενιά συνδεσιμότητας του φορητού διαδικτύου.

Η έλευση του 5G δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες και προκλήσεις για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Καθώς οι προσδοκίες των καταναλωτών για απρόσκοπτη σύνδεση σε όλους τους τομείς της ζωής τους πρόκειται να ικανοποιηθούν όλο και περισσότερο, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις μπορούν να φανταστούν μια θάλασσα δυνατοτήτων για καινοτομίες, που θα μπορούν να συνδέουν ανθρώπους, μηχανές και υποδομές σε μια ολοκληρωτικά πρωτόγνωρη επαυξημένη πραγματικότητα.

Επαυξημένη πραγματικότητα, ή αλλιώς augmented reality (AR) είναι ο συνδυασμός του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου, σε πραγματικό χρόνο και σε τρισδιάστατη απεικόνιση. Το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να είναι οπτικό, ακουστικό, πληροφοριακό, γραφιστικό ή και όλα αυτά μαζί.

Έχουμε πλέον μπει σε μια εποχή πρωτόγνωρης υπερ-συνδεσιμότητας.

Το 5G συνιστά τόσο επανάσταση όσο και εξέλιξη στην πρόοδό μας προς έναν πιο έξυπνο και πιο συνδεδεμένο κόσμο. Εκτός του ότι είναι 1.000 φορές ταχύτερο από το 4G (100 gigabits ανά δευτερόλεπτο), έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος και χωρητικότητα οπότε επιτρέπει τη λειτουργία πολύ προηγμένων εφαρμογών. Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας – όπως τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομα οχήματα, έξυπνες κατασκευές, ρομποτική χειρουργική κ.ά. – θα έχουν την υποδομή που χρειάζονται για να απογειωθούν. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε τι αντίκτυπο θα έχουν όλα αυτά στον κόσμο της ασφάλισης. Δεν θα προκαλούσε έκπληξη να δούμε ακόμη και αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Με τη συνδεσιμότητα του 5G, τα κινητά τηλέφωνα είναι πλέον η κυρίαρχη πύλη εισόδου των καταναλωτών στον ψηφιακό κόσμο. Πλέον όλοι απαιτούμε ταχύτερες υπηρεσίες και απλούστερες διαδικασίες.

Για τους ασφαλιστές αυτό σημαίνει την ψηφιοποίηση ολόκληρου του ταξιδιού του καταναλωτή στην κινητή τηλεφωνία, από τις προσφορές προς τους πελάτες μέχρι την απευθείας έκδοση συμβολαίου και αιτήσεων αποζημίωσης.

Μπορούμε να δούμε ένα μέλλον στο οποίο οι ασφαλιστές θα δεσμεύουν τους πελάτες τους ψηφιακά, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και επαυξημένη πραγματικότητα. Οι πελάτες θα μπορούν να λάβουν μια ασφαλιστική προσφορά μέσω ενός chatbot τεχνητής νοημοσύνης και να υποβάλουν αιτήσεις για αποζημίωση παραθέτοντας τα συνοδευτικά έγγραφα μέσω AR, ενώ ταυτόχρονα στην άλλη πλευρά οι ασφαλιστές θα ενεργοποιούν ένα εικονικό εργατικό δυναμικό (λογισμικό) που θα θέτει τις παραμέτρους για να εκτιμηθεί η αίτηση και να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης.

Έξυπνη κάλυψη για έξυπνο τρόπο ζωής

Το δίκτυο 5G είναι σχεδιασμένο να υποστηρίξει ένα ολόκληρο οικοσύστημα πλήρως συνδεδεμένων έξυπνων αισθητήρων και συσκευών που θα μπορούν να «συνομιλούν» μεταξύ τους, να διαμοιράζονται σημαντικές πληροφορίες και να μειώνουν τους κινδύνους που μπορούν να αποφευχθούν.

Μιλάμε φυσικά για την κυριαρχία του  IoT, η χρήση του οποίου αναμένεται να εκτοξευθεί με το 5G. Αναμένεται έως 125 δισεκατομμύρια συσκευές να είναι συνδεδεμένες μέσω του IoT μέχρι το 2030. Δεδομένου ότι αυτές θα παράγουν τεράστια ποσότητα δεδομένων, φανταστείτε τι πλούτο πληροφοριών θα μπορούν να αποκομίζουν και να εκμεταλλεύονται οι ασφαλιστικές και για να βελτιώνουν τα προϊόντα τους και για να προσαρμόζουν ανάλογα την εκτίμηση κινδύνου - σε όλους τους κλάδους: υγείας, ζωής, περιουσίας κ.ο.κ.

Στο άμεσο μέλλον, το αυτοκίνητο μπορεί να μας λέει ακριβώς που βρίσκονται τα μέρη του που υπερθερμάνθηκαν εμποδίζοντας ένα πιθανό ατύχημα, ή να ειδοποιεί τον ασφαλιστή για ένα ατύχημα παρέχοντας ταυτόχρονα ζωτικές πληροφορίες που μπορεί να επιταχύνουν τη διαδικασία των αξιώσεων. Τα μηχανοκίνητα οχήματα θα αξιοποιήσουν ένα δίκτυο 5G για να επικοινωνούν και να μοιράζονται δεδομένα μεταξύ τους καθώς και με τον ασφαλιστικό πάροχο σε πραγματικό χρόνο, ωθώντας τη δημιουργία πιο καινοτόμων ασφαλιστικών λύσεων, βασισμένων στη χρήση ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον οδήγησης.

Στο χώρο της ασφάλισης υγείας, το 5G θα κάνει εφικτή τη μόνιμη συνδεσιμότητα συσκευών μεταξύ ασθενών και ιατρική προσωπικού, καθώς και τις λύσεις τηλεϊατρικής, και θα βελτιώσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ασθενών, ιατρών και ασφαλιστών, φέρνοντας τη συνδεδεμένη υγειονομική περίθαλψη στο επόμενο επίπεδο.  Περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα που οδηγούν σε μεγαλύτερη ακρίβεια στις προσφορές ασφάλισης υγείας και ζωής, θα συμβάλουν στη μείωση των ασφαλίστρων και σε μια πιο εξατομικευμένη και προγνωστική προσέγγιση της ασφάλισης υγείας, όπου οι καταναλωτές θα έχουν κίνητρα να διατηρήσουν τη φόρμα τους.

Τέλος, το ξεδίπλωμα αυτής της νέας γενιάς κινητής συνδεσιμότητας θα είναι μια  σημαντική εξέλιξη  που επαναπροσδιορίζει τις βασικές οικονομικές αρχές για την ασφαλιστική βιομηχανία, η γένεση των οποίων έγινε για να προστατέψει τους πελάτες από τον κίνδυνο της μελλοντικής οικονομικής απώλειας με βάση περιορισμένη πληροφόρηση. Η έλευση δεδομένων μεγαλύτερης ακρίβειας σε πραγματικό χρόνο σε έναν κόσμο 5G θα σημαίνει για τη βιομηχανία ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός για τη διασφάλιση του απρόβλεπτου με μεγαλύτερη βεβαιότητα.

underwriter.gr