Διεύρυνση της υποχρεωτικότητας ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης;


Του Χάρη Αλεξόπουλου, Αντιπροέδρου ΔΣ της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος*

Στην πρόσφατη δημοσκόπηση που έκανε το ΕΕΑ με ευρεία συμμετοχή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, πάνω από το 92% τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης σε πληθώρα επαγγελμάτων, της υποχρεωτικότητας ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

Μέχρι σήμερα, η υποχρεωτικότητα αφορά μόνο στο επάγγελμά μας, και ατύπως στους ιατρούς. Και λέω ατύπως, αφού πολλοί γιατροί δεν θα έκαναν το ασφαλιστήριο αυτό, αν δεν τους πίεζαν τα συνεργαζόμενα με αυτούς νοσηλευτικά ιδρύματα…!

Πραγματικά όμως, ποιος και γιατί χρειάζεται την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης; Μια σύντομη απάντηση θα ήταν ότι εξαρτάται από τον τύπο της επιχείρησης κάθε φορά.

Πιστεύω ότι η ασφάλιση αυτή είναι απαραίτητη για πολλά είδη επιχειρήσεων, ειδικά για αυτές που παρέχουν υπηρεσίες. Κάθε μικρή ή μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετωπίζει κινδύνους. Και δεν είναι λίγες οι φορές που δυσαρεστημένοι πελάτες κοστίζουν πολύ ή και οδηγούν σε καταστροφή επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Εδώ «έρχεται» η ασφάλιση αυτή, να καλύψει κενά, και να προστατέψει από αγωγές που μπορεί να γίνουν για σφάλματα εργασίας ή παραλείψεις, υπηρεσίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, χαμένες προθεσμίες, υπερβάσεις προϋπολογισμών, ελλιπή ή μη ικανοποιητική εργασία, παραβίαση συμβάσεων, κατηγορίες για αμέλεια κλπ.

Θα προστατέψει ακόμη τις επιχειρήσεις και από δαπανηρά δικαστικά έξοδα, που θα προκύψουν από την προσπάθεια επιτυχούς υπεράσπισης τους σε δικαστήρια, τόσο εξαιτίας λαθών των επιχειρηματιών / επαγγελματιών όσο και των υπαλλήλων τους.

Νομίζω ότι οι παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποτελούν κατηγορίες που η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μπορεί πραγματικά να βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές.. (θεωρώ δεδομένη την αναγκαιότητα στους ιατρούς, για αυτό το λόγο δεν τους αναφέρω ξεχωριστά..)

Αρχιτέκτονες: Οι υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους καθώς συντάσσουν σχέδια κτιρίων, ώστε να συμμορφωθούν με τους τοπικούς κανονισμούς και προδιαγραφές κατασκευών, αλλά και με αισθητικά κριτήρια, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθη.

Εστίαση: Δεν είναι λίγες οι φορές μαζικών δηλητηριάσεων.. που στην καλύτερη περίπτωση οδηγούν σε προσωρινή αδιαθεσία και ταλαιπωρία, αλλά μπορεί να έχουν και χειρότερη κατάληξη..

Λογιστές: Η κατηγορία αυτή βάλλεται σε καθημερινή βάση από νέους κανόνες, νομοθεσίες, υποχρεώσεις κλπ, ασχολούνται συνεχώς με αριθμούς, καταχωρήσεις δεδομένων, προθεσμίες για υποβολή δηλώσεων και τόσα άλλα. Το πιθανό λάθος εδώ, δείχνει πολύ πιθανό…

Μηχανικοί: Επαγγελματίες με πολλές υποχρεώσεις που συχνά έχουν τη μορφή δημοσιονομικών ζητημάτων, χαμένων προθεσμιών και καθυστερήσεων παράδοσης. Εύκολα μπορεί να προκαλέσουν και να οδηγήσουν δυσαρεστημένους πελάτες σε αγωγές…

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων: Επαγγελματίες που συχνά προσλαμβάνονται για να σχεδιάσουν για τους πελάτες και να κάνουν γενικές προβλέψεις, ή και προβλέψεις με βάση τις μετρήσεις απόδοσης. Αλλά αν ο λανθασμένος υπολογισμός ή οι κακές συμβουλές τους, οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες τους πελάτες τους, μπορεί επιπλέον να οδηγήσουν σε αγωγές και διεκδικήσεις απέναντί τους…

Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (πχ ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, συνεργεία αυτοκινήτων κ.ο.κ.): Με μικρότερη ίσως επικινδυνότητα αλλά δεν παύει, ένα πιθανό λάθος τους, να οδηγήσει σε αξιώσεις απέναντί τους..

Τέλος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ότι πολλοί πελάτες των παραπάνω επαγγελματιών, απαιτούν από αυτούς να διαθέτουν την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, προκειμένου να αισθάνονται πιο ασφαλείς κατά τη σύναψη των μεταξύ τους συμφωνιών. Θέλουν δηλαδή να γνωρίζουν ότι προστατεύονται εάν αυτοί αποτύχουν να εκπληρώσουν υποσχέσεις, υποπέσουν σε λάθη ή παραλείψεις, ή παραβιάσουν τους όρους των συμβολαίων – συμφωνιών τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θα συνηγορήσω με την επέκταση υποχρεωτικότητας της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης σε περισσότερα επαγγέλματα. Αυτή η λογική άλλωστε, επικρατεί πλέον και στις αναπτυγμένες ασφαλιστικές αγορές της Ευρώπης. Με λογικά ασφαλισμένα κεφάλαια όμως, που δεν θα είναι υπερβολικά και δεν θα επιφέρουν απαγορευτικά ασφάλιστρα σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες που πασχίζουν καθημερινά για την επιβίωση.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο τεύχος 44 του περιοδικού "Διασφαλίζω" της ΕΕΑΕ

underwriter.gr