Γεννώνται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα αυτού του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού, εν μέσω του γενικότερου φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος στο οποίο έχει περιέλθει ο πλανήτης γη.

Διαβάστε περισσότερα